❣️ Sleva 20% s kódem POLSTAR20 ❣️ Platí na nezlevněný sortiment při nákupu nad 999 Kč do 30.6.2024. Nevztahuje se na matrace a postele.

Obchodní podmínky

Podmínky se vztahují pouze na nákup přes eshop wwww.loznice21.cz nikoliv na zboží zakoupené na kamenných pobočkách Ložnice21.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi společností PiCaSo manufactury s.r.o., IČO: 29380316, DIČ: CZ29380316, se sídlem Škrobárenská 2A, 617 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 77146, prostřednictvím webových stránek www.picaso-m.cz (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“). Kupující je povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1. Definice pojmů

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách následující význam:

1.1. „Prodávající“ je společnost PiCaSo manufactury s.r.o., IČO: 29380316, DIČ: CZ29380316, se sídlem Škrobárenská 2A, 617 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 77146, bankovní účet společnosti je vedený u Československé obchodní banky, a. s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno, číslo bankovního účtu: 256187956/0300, IBAN : CZ86 03000 0000 0002 5618 7956, SWIFT: CEKOCZPP, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.2. „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo má o sjednání takové Kupní smlouvy zájem, což projeví odesláním závazné objednávky Prodávajícímu.

1.3. „Spotřebitel“ je Kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, přičemž takové smluvní vztahy se řídí dle ustanovení § 1810 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. „Spotřebitelská smlouva“ znamená smlouvu kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

1.5. „Kupní smlouva“ znamená Kupní smlouvu uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi Prodávajícím a Kupujícím, kde objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.6. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky ve znění jejich případných změn a dodatků.

1.7. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho příslušná ustanovení, nahrazen.

1.8. „Webový portál“ znamená internetové stránky Prodávajícího dostupné na webové adrese www.picaso-m.cz.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Objednávka

3.1. Objednávky podané prostřednictvím formuláře na Webovém portálu Prodávajícího, kde jsou vyplněny veškeré povinné údaje, jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

3.2. Kupující prohlašuje, že uvedl správné kontaktní údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

3.4. Objednávka je přijímána automaticky, potvrzením přijetí objednávky Kupujícímu je automatický informační e-mail.

3.5. Závazné potvrzení objednávky je Kupujícímu zasíláno e-mailem, a to nejpozději druhého pracovního dne. Pokud Kupujícímu nepřijde potvrzovací email, je v jeho zájmu, aby o této skutečnosti neprodleně kontaktoval Prodávajícího.

3.6. Spotřebitel má právo zrušit objednávku zboží bez jakékoli sankce až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je Spotřebitel povinen Prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

3.7. V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila výše ceny, má Prodávající právo stornovat objednávku. Prodávající v takovém případě neprodleně kontaktuje Kupujícího a o vzniklé situaci ho informuje (např. telefonicky nebo emailem). Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

3.8. Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky Prodávajícím.

4.2. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. 4.3. Kupující je povinen si objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu za zboží.

4.4. Pokud zboží bude Prodávajícím odesláno a nebude převzato Kupujícím na stanoveném místě, pak má Prodávající právo požadovat po Kupujícím uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zboží.

4.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a ceny za přepravu zboží.

4.6. Charakteristika zboží uvedeného na Webových stránkách, jeho popis, funkce, technické údaje a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních partnerů a jsou průběžně kontrolovány Prodávajícím. Prodávající si v této souvislosti vyhrazuje právo dodatečné změny, pokud se informace ukáže jako nepřesná. Nepřesnost uvedených informací má Prodávající povinnost neprodleně odstranit jakmile se o nich dozví.

4.7. Vyplněním závazné objednávky Kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

 

5. Náklady spojené s dopravou

5.1 OSOBNÍ ODBĚR

5.1.1. Zakoupené zboží je možné si vyzvednout osobně přímo na skladě po předchozí dohodě, kdy Prodávající Kupujícího za tímto účelem telefonicky kontaktuje. Bez předchozí telefonické dohody není možné osobní odběr uskutečnit.

5.1.2. Osobní převzetí zboží je možné každý pracovní den po telefonické dohodě dle čl. 5.1.2 těchto VOP.

5.1.3 Výdejním skladem, kde je osobní odběr zboží umožněn se nachází na adrese: kamenná prodejna Ložnice21, Škrobárenská 483/6, Brno 617 00 v areálu Ponávka a na adrese: Park Poděbradská 1020/30, Praha 190 00

5.1.4. Možnosti platby za zboží při osobním odběru:

            a) v hotovosti na skladě.

          b) bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupujícímu je možné zboží vydat až po připsání úhrady na bankovní účet Prodávajícího.

             c) platební kartou online (GoPay) - pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Při dokončení objednávky, kliknete na odkaz 'zaplatit objednávku', kdy se Vám otevře pop-up okno platební brány banky, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace, a CVC/CVV kód, všechny tyto údaje máte na své kartě. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

 

5.2. KURÝR DPD

5.2.1. V případě, že Kupující v objednávce zvolí jako způsob dopravy „Kurýr DPD“, je cena dopravy zakoupeného zboží stanovena na základě následujícího sazebníku:

Ceník dopravy zboží po celé ČR, ceny vč. DPH:

 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené předem bankovním převodem na účet Prodávajícího je doprava zpoplatněna částkou 125 Kč,
 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené na dobírku v hotovosti nebo platební kartou na místě kurýrovi DPD je doprava zpoplatněna částkou 155 Kč,
 • při objednávce nad 1.000,- Kč doprava i dobírka bezplatná.

 

5.2.2. Možnosti platby při doručování spediční službou DPD:

 • dobírkou – v hotovosti, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu v hotovosti při doručení zboží DPD kurýrem,
 • dobírkou – platební kartou, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu platební kartou na místě kurýrovi DPD,
 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu předem na bankovní účet Prodávajícího.
 • platební kartou online (GoPay) - pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Při dokončení objednávky, kliknete na odkaz 'zaplatit objednávku', kdy se Vám otevře pop-up okno platební brány banky, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace, a CVC/CVV kód, všechny tyto údaje máte na své kartě. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

5.2.3. Kupujícímu je spediční službou DPD zasláno oznámení o doručení den před očekávaným dnem doručení prostřednictvím SMS nebo emailem s informací o termínu doručení zásilky, číslem zásilky, přístupovými údaji ke sledování zásilky a výší doběrečného v případě zásilky na dobírku.

5.2.4. Kurýr DPD Private zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den mezi 8 - 17 hodinou, přesnou hodinu nelze určit, jelikož dopravci mají své trasy. Je v zájmu Kupujícího, aby při zadání objednávky zvolil dodací adresu, na které se vyskytuje většinu dne.

5.2.5. Zásilku doručovanou prostřednictvím spediční služby DPD může Kupující sledovat na webových stránkách v sekci „SLEDUJTE SVOJI ZÁSILKU“, kam vepíše číslo své zásilky, které mu bylo zasláno emailem. V aplikaci DPD Kurýr, si Kupující může možnosti doručení řídit sám dle svých individuálních potřeb. V aplikaci se nachází veškeré informace o zásilce, kde lze změnit doručovací adresu, termín doručení, apod. ZDE změnit TERMÍN DORUČENÍ.

5.2.6. V den doručení je Kupujícímu spediční službou DPD zaslána SMS nebo e-mail s upřesněním 2hodinového intervalu pro doručení a přístupovými údaji do aplikace DPD Kurýr, přičemž pro města – Brno, Praha a Ostrava je možné se dohodnout na doručování v hodinách od 17 – 20 hodin.

5.2.7. Změna místa nebo času doručení zboží je možná prostřednictvím webových stránek http://dorucujemeradost.dpd.cz/dpd-kuryr.

5.2.8. Jestliže Kupující nebude v den dodání zboží po telefonické dohodě k zastižení, kurýrní služba DPD se pokusí balíček dodat následující pracovní den.

5.2.9. Při přebírání zásilky se zbožím je Kupující povinen překontrolovat pečlivě stav jejího obalu, aby nebyl jakýmkoli způsobem porušen a nebyl opravován jinou páskou. Pokud balení vykazuje vady, je v zájmu Kupujícího, aby jej rozbalil pouze v přítomnosti dopravce DPD.

5.2.10. V případě jakýchkoliv zjevných vad nebo deformací má Kupující právo na odmítnutí převzetí zásilky, o čemž je povinen Prodávajícího neprodleně informovat pro stanovení dalšího postupu.

5.2.11. Jestliže Kupující zásilku převezme a až následně zjistí její poškození, či ztrátu obsahu, není v kompetenci Prodávajícího aktivně vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Kupujícím a doručovací společností DPD.

5.2.12. Jestliže Kupující převezme zásilku a až po jeho rozbalení zjistí, že jeho obsah je poškozený, má právo kontaktovat zákaznický servis DPD na čísle 841 700 700 a sdělit toto spolu s číslem zásilky pracovníkovi kurýrní služby DPD. Kupující je oprávněn požadovat sepsání zápisu o škodě a to nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky. Po zaevidování způsobené škody Prodávající kontaktuje Kupujícího pro stanovení dalšího postupu.

 

5.3. ČESKÁ POŠTA - BALÍK DO RUKY

5.3.1. V případě že Kupující v objednávce zvolí jako způsob dopravy  „Česká pošta - balík do ruky“ je cena dopravy zakoupeného zboží stanovena na základě následujícího sazebníku:

 Ceník dopravy zboží po celé ČR, ceny vč. DPH:

 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené předem bankovním převodem na účet Prodávajícího je doprava zpoplatněna částkou 123,- Kč,
 • při objednávce do 1.000,- Kč Kč uhrazené na dobírku v hotovosti při předání zboží je doprava zpoplatněna částkou 153,- Kč,
 • při objednávce nad 1.000,- Kč je doprava i dobírka bezplatná.

 

5.3.2. Možnosti platby při doručování Českou poštou:

 • dobírkou – v hotovosti, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu v hotovosti při doručení zásilky kurýrovi České pošty,
 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu předem na bankovní účet Prodávajícího
 • platební kartou online (GoPay) - pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Při dokončení objednávky, kliknete na odkaz 'zaplatit objednávku', kdy se Vám otevře pop-up okno platební brány banky, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace, a CVC/CVV kód, všechny tyto údaje máte na své kartě. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

5.3.3. Kupujícímu je v den expedice zboží Českou poštou emailem nebo prostřednictvím SMS zaslána informace o čísle zásilky, datu doručení a případné částce k úhradě při volbě platby na dobírku.

5.3.4. Doručovatel České pošty Kupujícího před doručováním telefonicky kontaktuje pro upřesnění času dodání zboží. V případě neúspěšného doručení je balík po dobu 7 dnů uložen na příslušné pobočce České pošty.

5.3.5. Zásilku doručovanou prostřednictvím České pošty může Kupující sledovat na webových stránkách https:www.postaonline.cz/trackandtrace

5.3.4. Změnu termínu a způsobu doručení zásilky Kupující může změnit na webových stránkách formulare.cpost.cz/zmenadispozice/overeni.html, a to nejpozději do půlnoci v den, kdy Kupující obdržel dle čl. 5.4.3. těchto VOP informaci o datu doručení.

5.4  TOP TRANS SMLUVNÍ PŘEPRAVCE

5.4.1. V případě, že Kupující v objednávce zvolí jako způsob dopravy „TOPTRANS“, je cena dopravy zakoupeného zboží stanovena na základě následujícího sazebníku:

Ceník dopravy zboží po celé ČR, ceny vč. DPH:

 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené předem bankovním převodem na účet Prodávajícího je doprava zpoplatněna částkou 450 Kč,
 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené na dobírku v hotovosti při předání zboží je doprava zpoplatněna částkou 510 Kč,
 • při objednávce nad 1.000,- Kč je doprava i dobírka bezplatná.

 

5.4.2. Možnosti platby při doručování spediční službou TOP TRANS:

 • dobírkou – v hotovosti, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu v hotovosti při doručení zásilky kurýrovi TOP TRANS,
 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu předem na bankovní účet Prodávajícího
 • platební kartou online (GoPay)- pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Při dokončení objednávky, kliknete na odkaz 'zaplatit objednávku', kdy se Vám otevře pop-up okno platební brány banky, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace, a CVC/CVV kód, všechny tyto údaje máte na své kartě. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

   

5.4.3. Doručení zásilky prostřednictvím spediční společnosti TOPTRANS je zpravidla do 24 hodin po obdržení e-mailu o expedici.

5.4.4. Zboží je doručováno vždy mezi 8:00-18:00 hodinou v pracovní dny pondělí až pátek. 

5.4.5. Po zařazení zásilky na rozvoz je Kupujícímu na mobilní telefon odeslána SMS zpráva, která obsahuje telefonní číslo na rozvozového řidiče, případně částku dobírky. 

5.4.6. Rozvozový řidič systému v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením zásilky zkontaktuje telefonicky Kupujícího, upřesní mu svoji aktuální polohu a sdělí předpokládaný čas příjezdu.

5.4.7. Zásilku doručovanou prostřednictvím spediční společnosti TOPTRANS může Kupující sledovat na webových stránkách www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/cis_pl_2015.

5.4.8. V kupní ceně zboží ani v ceně dopravy není sjednáno a zajištěno stěhování ani případná montáž zboží, přičemž spediční společnost TOPTRANS může pomoci se složením zboží (matrace) za první uzamykatelné dveře Kupujícího. 

5.4.9. Kupující si může v objednávce přiobjednat vynášku do bytu, a to s asistencí jednoho řidiče a s asistencí Kupujícího za 400 Kč nebo se dvěma řidiči za 900 Kč (přízemí), za každé patro se účtuje příplatek 150 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

5.4.10. Kupující je povinen zboží od přepravce TOPTRANS řádně převzít. Při přebírání objednaného zboží je Kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce Kupujícího, potvrzené Prodávajícím. 5.5.11. Podpisem přepravci Kupující stvrzuje, že si zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou. Pokud Kupující zjistí vadu, je v jeho zájmu, aby zboží nepřebíral a na místě s řidičem TOPTRANS zapsal potřebné informace do přepravního listu a o této skutečnosti sepsal reklamační protokol. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

6. ZÁSILKOVNA

6.2.1. V případě, že Kupující v objednávce zvolí jako způsob dopravy „Zásilkovna“, je cena dopravy zakoupeného zboží stanovena na základě následujícího sazebníku:

Ceník dopravy zboží po celé ČR, ceny vč. DPH:

 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené předem bankovním převodem na účet Prodávajícího je doprava zpoplatněna částkou 79 Kč,
 • při objednávce do 1.000,- Kč uhrazené na dobírku v hotovosti nebo platební kartou na místě kurýrovi DPD je doprava zpoplatněna částkou 109 Kč,
 • při objednávce nad 1.000,- Kč doprava i dobírka bezplatná.

 

5.2.2. Možnosti platby při doručování spediční službou DPD:

 • dobírkou – v hotovosti, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu v hotovosti na výdejním místě Zásilkovny,
 • dobírkou – platební kartou, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu platební kartou na výdejním místě Zásilkovny,
 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu předem na bankovní účet Prodávajícího.
 • platební kartou online (GoPay) - pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Při dokončení objednávky, kliknete na odkaz 'zaplatit objednávku', kdy se Vám otevře pop-up okno platební brány banky, která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud platíte kartou poprvé, budete na bráně zadávat šestnáctimístné číslo karty, datum expirace, a CVC/CVV kód, všechny tyto údaje máte na své kartě. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

6.2.3. Kupujícímu je spediční službou Zásilkovna zasláno oznámení o doručení den před očekávaným dnem doručení prostřednictvím SMS nebo emailem s informací o termínu doručení zásilky, číslem zásilky, přístupovými údaji ke sledování zásilky a výší doběrečného v případě zásilky na dobírku.

6.2.4. Kurýr Zásilkovny zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den mezi 8 - 17 hodinou, přesnou hodinu nelze určit, jelikož dopravci mají své trasy.

6.2.5. Zásilku doručovanou prostřednictvím spediční služby Zásilkovny může Kupující sledovat na webových stránkách v okně „SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY“, kam vepíše číslo své zásilky, které mu bylo zasláno emailem nebo sms. 

6.2.6. V den doručení na výdejní místo je Kupujícímu spediční službou Zásilkovny zaslána SMS nebo e-mail zasláno číslo jeho zásilky, heslo pro vyzvednutí zásilky a doba po kterou má svou zásilku uloženou na výdejním místě. Zásilka je uložena na výdejním místě 7 kalendářních dní. Poté se vrací odesílateli. Prosíme tedy o včasné vyzvednutí. Tuto dobu si zákazník může prodloužit.

6.2.9. Při přebírání zásilky se zbožím je Kupující povinen překontrolovat pečlivě stav jejího obalu, aby nebyl jakýmkoli způsobem porušen a nebyl opravován jinou páskou. Pokud balení vykazuje vady, je v zájmu Kupujícího, aby jej rozbalil pouze v přítomnosti prodejce na výdejním místě.

6.2.10. V případě jakýchkoliv zjevných vad nebo deformací má Kupující právo na odmítnutí převzetí zásilky, o čemž je povinen Prodávajícího neprodleně informovat pro stanovení dalšího postupu.

6.2.11. Jestliže Kupující zásilku převezme a až následně zjistí její poškození, či ztrátu obsahu, není v kompetenci Prodávajícího aktivně vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Kupujícím a doručovací společností Zásilkovna.

 

7. Cena, platnost nabídky a platební podmínky

7.1. Cena zboží je vždy uvedena včetně DPH, které je platné v okamžiku odeslání objednávky zboží. Pakliže se DPH do uzavření Kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je Kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené Kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit Kupujícímu přeplatek kupní ceny.

7.2. Součástí každé dodávky zboží je řádný daňový doklad. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Konkrétní způsob platby si zvolí Kupující dle možností uvedených při objednávce v sekci „Košík“.

7.3. Každá objednávka je závazná dle čl. 3.1. těchto VOP.

7.4. V případě, že si Kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení těchto VOP a Kupní smlouvy, přičemž Prodávající má nárok na náhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

7.5. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na Webovém portálu Prodejce označeny jako „akční“, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky zboží.

7.6. Při zvolení platby bankovním převodem předem na bankovní účet Prodávajícího, zašle Prodávající po obdržení objednávky Kupujícímu náhled zálohové faktury s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží zaplatí Kupující předem na bankovní účet Prodávajícího. Po obdržení úhrady celkové kupní ceny odešle Prodávající zboží s tím, že sdělí Kupujícímu předpokládaný termín, kdy bude Kupujícímu zásilka doručena.

7.7. Kupující je povinen uvést variabilní symbol ve správném znění, jedině tak může Prodávající zaručit bezproblémové vyřízení objednávky s včasným odesláním zboží.

 

8. Dodací lhůta

8.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech příslušných informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele Prodávajícího dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci dle čl. 5 těchto VOP.

8.2. V případě, kdy Kupující v objednávce zvolí platbu bankovním převodem předem na bankovní účet Prodávajícího, začíná dodací lhůta běžet až po připsání částky za zboží na účet Prodávajícího.

8.3. Průměrná doba dodání zboží je:

 • klasické rozměry přikrývek, polštářů, podložek, povlečení: obvykle 3 až 5 pracovních dnů maximálně však 14 pracovních dnů,
 • matrace, kontinentální postele a atypické rozměry polštářů, přikrývek, podložek, povlečení: 2 až 6 týdnů.

8.4. V případě, že si dodávka zboží žádá delší čas dodání něž je uvedeno v čl. 7.3. těchto VOP, bude Kupující o termínu dodání objednaného zboží informován individuálně emailem nebo telefonicky. V případě, že zboží nebude dlouhodobě na skladě, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

9. Rozpor s Kupní smlouvou

9.1. Jestliže objednané zboží při předání Kupujícímu není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

10. Odpovědnost za vady, záruka

10.1 Záruka na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u originálu popisu zboží a jestliže tak stanoví dodavatel či výrobce prohlášením na obalu tohoto zboží.

10.2. Prodávající neposkytuje záruku za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku Kupujícímu, který není Spotřebitelem, není-li tak výslovně mezi takovým Kupujícím a Prodávajícím ujednáno.

10.3. Záruka se nevztahuje na rozměrové odchylky dodaných výrobků v rámci tolerance rozměrových odchylek +/- 1 cm, změna barvy, vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, nevhodným uložením nebo v důsledku živelných pohrom či nevhodným používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé používáním v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu zboží.

10.4. Při nakládání se zbožím včetně jeho použití je Kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní a doporučující opatření vyplývající z přiložených návodů ke zboží.

10.5. S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je Kupující při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží povinen ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jak hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při případném vrácení tohoto zboží (matrací, polštářů, přikrývek, podložek, povlečení apod.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží, případně při výměně zboží bude Kupujícímu vyúčtována částka na nový potah tohoto zboží.

10.6. Má-li zboží vady, budou nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

10.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, bude postupováno dle ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

10.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

10.9. V případě vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady zakoupeného zboží, náhrady této případné škody, vzniklé Kupujícímu, včetně ušlého zisku, jsou omezené částkou, kterou Kupující skutečně uhradil za zboží podle uskutečněné objednávky.

10.10. Vznik odpovědnosti za vady na straně Prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním Kupujícího či třetí osoby.

 

11. Reklamace

11.1. V případě, že Kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo podat reklamaci. Zboží lze reklamovat písemně poštou i osobně.

11.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje Kupní smlouva, nebo má-li zboží zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u Prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zboží, případně má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s čl. 11.10 těchto VOP. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je Kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží.

11.3. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí zboží podezření nebo pochybnosti o tom, že zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s dopravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození a vad.

11.4. K uplatnění reklamace je třeba připojit popis vady, případně fotodokumentaci, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Kupujícího. Reklamované zboží musí Kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je sídlo Prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Prodejce následně Kupujícímu zašle reklamační protokol potvrzující, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva ze záruky a jaký způsob vyřízení práva ze záruky Kupující požaduje. Reklamační protokol je zaslán Kupujícímu e-mailem, v případě osobního uplatnění je předán osobně ihned.

11.5. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká Kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

11.6. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že se jedná o poškození ze strany Kupujícího, pak náklady spojené s dopravou budou vymáhány po Kupujícím, který takovou reklamaci uplatnil.

11.7. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo Občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimosoudní vyřízení věci.

11.8. V případě řádně podané reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Kupující právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu, přičemž je povinen Prodávajícího informovat, kterou z možností si vybral.

11.9. Se zněním reklamačního protokolu se může Kupující kdykoli seznámit na webových stránkách prodejce.

Reklamační protokol ke stažení zde

 

12. Odstoupení od Kupní smlouvy

12.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží, nevztahuje se na Kupující, kteří nejsou Spotřebitelem. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze Spotřebitelem využít v případě provedení objednávky atypického a nestandardního zboží, tj. zboží upravené podle přání Spotřebitele na zakázku. O takové případy dle předchozí věty se jedná vždy, když se nejedná o následující rozměry zboží:

 • matrace: 80x200, 80x195, 90x190, 85x195, 90x200, 100x200,
 • přikrývky: 135x200, 135x220, 200x220, 200x240, 220x240,
 • polštáře: 70x90, 50x70, 40x60
 • podložky: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
 • povlečení: u polštáře 70x90, u přikrývek: 140x200, 200x220, 200x240.

12.2. Kupující, který není Spotřebitelem, má právo na odstoupení od Kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů.

12.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Spotřebitelem učiněno písemně s tím, že musí obsahovat jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu či adresu Kupujícího pro vrácení uhrazené Kupní ceny, případně její části.

12.4. Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené.

12.5. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozené, čisté a řádně zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, včetně dokladu o zaplacení, kdy stačí i kopie takového dokladu. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vráceného zboží.

12.6. Ustanovení těchto VOP o možnostech odstoupení od Kupní smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

12.7. Prodávající v případě, kdy Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy způsobem uvedeným v čl. 11 těchto VOP, vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží (tj. náklady vzniklé při tvorbě objednávky, když je hodnota objednávky pod 1000 Kč), stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, Spotřebiteli zpět dříve, než mu Spotřebitel předá vrácené zboží.

12.8. S ohledem na hygienické podmínky nelze vracet používané zboží (pokud budou na lůžkovinách stopy lidských vlasů a jiných nečistot, zboží je bráno jako používané), zboží jako matrace je Spotřebitel povinen při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jako hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při vrácení tohoto zboží (matrace atd.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží.

12.9. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má Prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží, může si Prodávající naúčtovat náklady tímto vzniklé.

12.10. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než určuje Kupní smlouva, nejpozději však do dvou (2) dnů od jeho faktického převzetí, a to vždy písemně či e-mailem.

12.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že Kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

12.12. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.

12.13. Se zněním vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy se může Kupující kdykoli seznámit na webových stránkách prodejce.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

 

13. Ochrana osobních údajů

13. 1. S veškerými osobními údaji Kupujících je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujících slouží výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího za účelem splnění Kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální zřetel a jsou zabezpečena proti jejich zneužití.

13.2. Kupující má právo kdykoli požádat o vymazání z databáze Kupujících. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení a to jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailové spojení. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujících budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb, slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb učiněných bankovním převodem. Uzavřením Kupní smlouvy dává Kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z Kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem musí vědět, že poruší svou povinnost z Kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

14.2. Tyto VOP jsou pro Kupujícího účinné ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

14.3. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP s tím, že po jejich změně bude písemně informovat Kupujícího.

 

15. Elektronická evidence tržeb

15.1 Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

15.2 Informační povinnost prodejce 

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

15.3 Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

15.4 Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

15.5 Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

15.6 Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

15.7 Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • své daňové identifikační číslo (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.

Zdroj: etrzby.cz

 

16. Dotazník od Heureky

16.1 Dotazník od Heureky

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod www.picaso-m.cz zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.16.2 Ochrana osobních údajů - dotazník Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz